Red Ons Leefmilieu!

Of Rudy OnLine?

Boompje groot, baasje dood…

| 0 comments

… enfin, zo was het vroeger toch. Nu noemen we meer dan drie bomen bijeen een bos. En bossen moeten uiteraard omgehakt worden omdat ze de vooruitgang in de weg staan. Al die bomen ook, niets dan last mee. Volgens sommigen toch.

Een paar dagen geleden las in een bijzonder lachwekkend artikel in de krant. Enfin, het zou lachwekkend wezen als ‘t niet zo triest was. De titel is: “Bomen die zonnepanelen hinderen geval per geval bekijken”. Ik citeer het hele geval hieronder:

Vlaams minister van openbare werken Hilde Crevits is niet van plan een eenvormige regeling uit te werken voor bomen langs gewestwegen die aanleiding geven tot rendementsverlies van zonnepanelen. Dat blijkt uit haar antwoord op een schriftelijke vraag van Sas Van Rouveroij (Open Vld). Eerder wees Milieuminister Schauvliege erop dat Crevits bevoegd is voor de behandeling van aanvragen tot het snoeien van dergelijke overhangende bomen.

“Omwonenden die menen rendementsverlies te lijden omwille van de schaduw van bomen langs wegen kunnen zich steeds beroepen op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot abnormale hinder. De grens tussen normale hinder en overlast is evenwel zeer fijn en moet geval per geval worden bekeken. Het is moeilijk hierin een algemene lijn te trekken”, aldus minister Hilde Crevits.

Laat ik nu eens denken dat de bomen er meestal al stonden. En die dingen krijgen niet alleen jaar in, jaar uit bladeren, nee, ze groeien ook nog eens. Wie kon dat nu denken? Ik heb het niet op politici, maar het moet gezegd, ons Hilde had blijkbaar een lucide moment.

Op hbvl.be vond ik een passende cartoon, die meer dan genoeg duidelijk maakt wat ik daar allemaal van denk. We hoeven er dus niet veel woorden meer aan vuil te maken…

Zon en bomen geven als resultaat schaduw!

Zon en bomen geven als resultaat schaduw!

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.